• Predaj a distribúcia mliečnych a hydinových výrobkov
  • E-mail: fibor.sro@gmail.com
  • Zákaznícka linka

    +421 911 429 959

  • Nájdete nás

    Golianova 403/8, 949 01 Nitra

Kontakt

Sídlo:

Golianova 403/8
949 01 Nitra
Slovensko

IČO: 50 231 561
IČDPH: SK 2120233874
DIČ: 2120233874

Adresa distribučného skladu:

Komárňanská cesta 19
940 01 Nové Zámky
Slovensko

Kontakt:

Telefón: +421 911 429 959
Telefón: +421 903 773 445
E-mail: fibor.sro@gmail.com

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK1811110000001149016005
BIC: UNCRSKBX

Potrebujete zásobovať prevádzku s mliečnymi výrobkami?

Kontakt: +421 903 773 445 alebo fibor.sro@gmail.com