• Predaj a distribúcia mliečnych a hydinových výrobkov
  • E-mail: fibor.sro@gmail.com
  • Zákaznícka linka

    +421 911 429 959

  • Nájdete nás

    Golianova 403/8, 949 01 Nitra

Skladovanie chladených a mrazených výrobkov

Ponúkame možnosť skladovania chladených a mrazených výrobkov v skladoch na to zabezpečených a k nim aj distribúciu a prepravu chladených a mrazených produktov. 

Potrebujete zásobovať prevádzku s mliečnymi výrobkami?

Kontakt: +421 903 773 445 alebo fibor.sro@gmail.com