• Predaj a distribúcia mliečnych a hydinových výrobkov
  • E-mail: fibor.sro@gmail.com
  • Zákaznícka linka

    +421 911 429 959

  • Nájdete nás

    Golianova 403/8, 949 01 Nitra

Referencie

Domovy dôchodcov
Predajne potravinárskych produktov
Zariadenia školského stravovania 
Zariadenia s celodenným stravovaním
Domovy sociálnych služieb
Prevádzky závodného stravovania

Potrebujete zásobovať prevádzku s mliečnymi výrobkami?

Kontakt: +421 903 773 445 alebo fibor.sro@gmail.com